Didgaheno.ir | Fa | En | Login        
  تجارب مدیریتی > تجربيات من 

در این بخش آندسته از تجارب و چالشهائی که در زندگی ، محل کار و یا در سوابق مدیریتی داشته ایم با همدیگر قسمت می کنیم تا مورد استفاده دیگران قرار گیرد لذا کاربران محترمی که تجارب خوب و قابل استفاده ای دارند می توانند به آدرس shoma@didgaheno.ir ارسال دارند تا به نام خودشان در بخش "تجربیات دیگران" آورده شود .
1 2 3 4
قسمت سی و ششم و پاياني
19 بهمن 1393
قسمت سی و پنجم- رويكرد جديد در سازمان و روشها
7 بهمن 1393
قسمت سی و چهارم - در تهران ، در محاصره د و د و ترافيک
24 دی 1393
قسمت سی و سوم - بدرود شهر باران
17 دی 1393
قسمت سی و دوم - زمزمه خدا حافظي
10 دی 1393
قسمت سی و یکم - گونی های لبالب از نامه
24 آذر 1393
قسمت سي ام - يك توصيه نابجا
18 آذر 1393
قسمت بیست و نهم - چند تجربه بسیار مفيد
9 آذر 1393
قسمت بیست و هشتم – اعتماد و عبور از بحران
1 آذر 1393
قسمت بیست و هفتم - معارفه در شهر باران
25 آبان 1393
قسمت بیست و ششم- بدرود آذربایجان ، بدرود اردبیل
18 آبان 1393
قسمت بیست و پنجم- در منگنه
11 آبان 1393
قسمت بیست و چهارم - زمزمه جدایی
4 آبان 1393
قسمت بیست و سوم- دولت جدید و بنگاه های زود بازده
26 مهر 1393
قسمت بیست و دوم - بر فراز سکوها
23 مهر 1393
1 2 3 4
© Copyright 2011. All right reserved. تمامی حقوق متعلق به این سایت برای محمد رضا حسین زاده محفوظ می باشد.