Didgaheno.ir | Fa | En | Login        
نقش نظام بانكي در تحقق مباني اصولي جهاد اقتصادي بسيار حساس و تعيين كننده است


12 تير 1390
كنفرانس بين المللي صنعت بانكداري و اقتصاد جهاني و نقش بانك هاي خصوصي در سال جهاد اقتصادي و ديگر مسائل مختلف حوزه بانكداري از جمله مباحثي بود كه پيرامون آن روزنامه راه مردم با محمد رضا حسين زاده عضو هيئت مديره بانك ملي ايران به گفت و گو نشست.
مشروح مصاحبه ايشان با ويژه نامه راه مردم در پي مي آيد....


كنفرانس بين المللي صنعت بانكداري و اقتصاد جهاني و نقش بانك هاي خصوصي در سال جهاد اقتصادي و ديگر مسائل مختلف حوزه بانكداري از جمله مباحثي بود كه پيرامون آن روزنامه راه مردم با محمد رضا حسين زاده عضو هيئت مديره بانك ملي ايران به گفت و گو نشست. مشروح مصاحبه ايشان با ويژه نامه راه مردم در پي مي آيد. در سال جهاد اقتصادی نقش بانکهای خصوصی و دولتی را در اقتصاد کلان کشور توضیح دهید؟ توانمندی ها و پتانسیل های موجود در اقتصاد ایران نشان می دهد که این اقتصاد از ظرفیتهای قابل توجهی برخوردار است .دسترسی به حدود 5/15 درصد از کل ذخایر گاز جهان و 4/11 درصدذخایر جهانی نفت خام ، تنوع اقلیمی (نزدیک به 10 اقلیم مختلف ) ، برخورداری از 29 میلیون هکتار اراضی مزروعی ، دسترسی به ذخائر معدنی و سایر موارد مبین وضعیت مطلوب کشور جهت دستیابی به جهش اقتصادی است . علیرغم این پتانسیل های موجود تا کنون از تمام این توانمندی ها استفاده نشده بنابراین ضرورت آغاز حرکت جهادی فراگیر در تمامی عرصه های اقتصادی کشور به منظور افزایش بهره وری استفاده از تمامی ظرفیتهای یاد شده ، اجتناب ناپذیر خواهدبود . همچنین اکثر نظریات مختلف اقتصادی در مورد جهش اقتصادی که می توان آن را جهاد اقتصادی تفسیر کرد ، مقوله رشد اقتصادی را هدف اصلی خود قرارداده است وواقعیت این امر این است که بسیاری از اهداف سند چشم انداز 1404 در گرو رشد اقتصادی است از طرف دیگر رشد اقتصادی بالا نیازمند ابزار مالی از جمله سیستم بانکی توسعه یافته و کارآمد است و در نتیجه بانکهای دولتی و خصوصی نقشی موثر در این زمینه خواهند داشت چرا که از رسالت های مهم بازارهای پولی به ویژه بانکها ، ایجاد زمینه رشد ارزش افزوده در بخش های اقتصادی ودر نتیجه رشد اقتصادی است . سیستم بانکداری کشور ، چه تجربه ای در این ارتباط می بایست در سال جهاد اقتصادی کسب کند ؟ نقش نظام بانکی در تحقق مبانی اصولی جهاد اقتصادی و ظهور آثار و نتایج این حرکت عظیم در نظام اقتصادی کشور به دلیل سابقه درخشان و سهم و جایگاه انکارناپذیر شبکه بانکی در راهبری سیاستهای کلان اقتصادی کشور ، بسیار تعیین کننده و حساس می باشد به طوری که می توان مهمترین ابزار و اهرم عملیاتی نمودن گزاره های مورد التزام جهاد اقتصادی را شبکه بانکی ( اعم از کلیه بانکها و موسسات مالی کشور ) قلمداد نمود به طور کلی مهمترین اهداف و تجارب پیش روی نظام بانکی جهت فراهم آمدن بسترهای جهاد اقتصادی از موارد ذیل خواهد بود . 1- ترویج بانکداری اسلامی مشارکتی در نظام اقتصادی کشور 2- گسترش و تنوع بخشی به ابزارهای نوین اسلامی و فراهم آوردن سازو کار علمیاتی آنها 3- سامان دهی به مطالبات معوق بانکی و دمیدن روحی تازه در کالبد نظام اقتصادی 4- توسعه بانکداری الکترونیکی و ابزارهای آن 5- برقراری نظام سنجش اعتباری جامع در کلیه شعب بانکی کشور 6- اصلاح و بهبود مفاد و مضامین بسته سیاستی و نظارتی بانکی بمنظور پرهیز از گسترش جریانات سفته بازی و تورم قیمتی در ارتباط با ارتقاء بانکداری و اقتصاد کلان جهانی چه معیارهایی می بایست در نظر گرفته شود؟ جهانی شدن بانکداری یکی از اجزاء جهانی شدن مالی (financial globalization)است . جهانی شدن بانکداری دارای ابعاد مختلفی است .و جهانی شدن بانکداری فضای فعالیت بانکی را کاملاٌ رقابتی نموده است . تامین مالی جهانی ، واسطه گری جهانی پرداخت، آزاد سازی تجارت خدمات بانکی ، استانداردهای جهانی بانکداری و موسسات درجه بندی اعتبار ، بانکداری الکترونیک و ادغام و تملک بانکها مهمترین ابعاد جهانی شدن بانکداری است و نوین سازی بانکی ، بهبود نسبت کفایت سرمایه بانکهای تجاری و تخصصی ، اصلاح مقررات مربوط به تجارت خدمات بانکی و تعیین ساختار سازمانی برخی از مهمترین ابعاد جهانی شدن بانکداری است که لزوم توجه به تمامی موارد ذکر شده در تصمیمات کلان کشور بمنظور گسترش فضای رقابتی بانکها اجتناب ناپذیر است که در این راستا مهمترین اقدامات درجهت انطباق بانکداری با اقتصاد کلان جهانی عبارتند از : الف ) نوین سازی بانکی ( استفاده از پول الکترونیکی ، بانکداری اینترنتی و نوآوری های مالی جهت واسطه گری پرداختها ، پرداختهای بین بانکی ، پرداختهای بانکی با مصرف کنندگان و مشاغل و همچنین تامین مالی خارجی و ارائه خدمات جدید بانکی است . ب ) اصلاح مقررات مربوط به تجارت خدمات بانکی ج) بهبود نسبت کفایت سرمایه بانکهای تجاری و تخصصی که از طریق راههایی نظیر افزایش سرمایه (سرمایه درجه یک ) ، کاهش داراییهای ریسکی ، کاهش ریسک اعتبارات بین بانکی و ... خواهد پذیرفت . د) پیش ساختار سازمانی ( انعطاف پذیری نهاد بانکداری جهت انجام عملیات واقعی ، انعطاف پذیری نهاد بانکداری جهت تغییر رویه ها ، استفاده بهینه از تواناییها و مهارتهای نیروی انسانی ، بالابردن توان و دانش فنی مدیران ، رقابت از طریق کیفیت خدمات ، فناوری ارائه خدمت و محصولات ، بهبود مستمر عملیات بانکی ، ارائه فرآیند بررسی نظارت بانکی دقیق تر ، تقویت انضباط بازار ، استفاده از پول دیجیتال .


  ارسال نظر

ايميل :     
وب سايت :  
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 


 
نظرات ارسالی
Haha. I woke up down today. You've cheeerd me up!
Alan     وب سایت: http://www.facebook.com/profile.php?id=100003456836375

© Copyright 2011. All right reserved. تمامی حقوق متعلق به این سایت برای محمد رضا حسین زاده محفوظ می باشد.