Didgaheno.ir | Fa | En | Login        
ميراث ملي *


20 شهريور 1392

ميراث ملي *

چرا بانك ملي ايران ميراث ملي است؟  چرا بانک ملی نهادی بیش از یک بانک است؟
از وقتي خود را شناختم دریافتم دفترچه پس‌اندازي به نام من ثبت شده بود. با مبلغي ثابت.  با مبلغی اندک.  دفترچه ای که همیشه همان اطراف بود.


كنجكاو شدم. کنکاش کردم.  دریافتم پدر مرحومم همزمان با تولدم، حساب پس‌اندازي برايم باز کرده. در يكي از شعب بانك ملي.  بنابراین به شکل گریزناپذیری نام بانك ملي برایم آمیخته به عشق ، مهربانی و خاطره پدري عزيز و مهربان شد. همیشه و همه جا.
بعدها دریافتم این پیوند به فرزندان پرشماری در كشور تعلق دارد. فرزنداني كه با خاطره‌هایش بزرگ مي‌شوند. بزرگ می شوند و در جاي جاي كشور فعاليت مي‌كنند. فعالیت می کنند و دفترچه پس‌انداز  را  همراه شان از برهه ای به برهه دیگر می برند. می برند و نام بانك ملي ايران را فراموش نمي‌كنند. هیچ وقت.
طی همه این سال ها با مشتريان پرشماری هم صحبت شدم و معاشرت کردم. با مسئولين پرشماری در مسندهای بزرگ و کوچک نشست و برخاست کردم. با مردمانی از خطه های دور و نزدیک از اين پیوند یافتم.  با خیلی ها... دیدم و دیدم و شنیدم و شنیدم. بی اغراق و بدون بزرگ نمایی، حال و هوای کودكي‌شان و كودكي‌مان شبيه هم بود. خیلی های شان پدري دل بسته این آب و خاک داشتند و آينده‌نگر. خیلی های شان دفترچه پس‌اندازي داشتند  با نام و نشان بانك ملي ايران.
شايد براي همين بانك ملي براي ما ايرانی های شیفته سرزمین، با هويت مان عجین شده. تبديل شده به تاريخ مان، به خاطرات دور و نزدیک مان.

كم‌كم كه بزرگ ‌شدم طی عبور از خيابان‌ها نام «بانك ملي ايران» را دوره کردم. ترکیبی که احساسم را بی اختیار برمي‌انگيخت. احترامم را. ترکیب نستعلیق «بانك ملي ايران» وقاری داشت تمام نشدنی. بسیار ساده و در عین حال زيبا. بعدها يكي از آرزوهايم داشتن دسته چك بانك ملي شد. احساس می کردم با داشتن دسته‌ چك بانك ملي در جيب بغلي كتم آدم بزرگی شده ام.  احساس مي کردم کوهی پشت سرم افراشته شده.

ورود به خانواده


سرانجام پس از گذشت يك دهه كه استخدامي در بانك‌ها انجام نشد، سال 1366 فرا رسید. زمانی که بستري فراهم آمد تا بانك هاي كشور همزمان و از طريق آزمون نسبت به استخدام افرادی به صورت محدود اقدام کنند. متقاضي استخدام بايد در فرم های پیش رو ابتدا بانك مورد نظرش را انتخاب مي‌كرد. وقتی فرم ها را برابرم گذاشتم در يك آن، در يك لحظه، همه خاطراتم، خاطرات شيرينم از بانك ملي مثل يك فيلم، مثل رشته تصاویر به هم پیوسته ای از برابرم عبور كردند. دفترچه پس‌انداز، قلك مشكي (كه حالا جايش را به سايت جوانه‌ها داده)، تابلوهاي زيبا، خط نستعليق، دسته چك 25 برگي بانك ملي. همه و همه... و سپس از خودم پرسیدم « حالا كه مي‌خواهي به استخدام بانك درآیی، چرا پا به بزرگ ترين بانك كشور که محبوب مردمان این مرز و بوم است و چنان تاریخی دارد نگذاری؟»
بدون راه دادن ترديدی به دل  نام بانك ملي را در فرم استخدام نوشتم. در حالی كه می دانستم شانس قبولي چندانی ندارم. پس از آزمون كتبي، مصاحبه علمي، گزينش، تحقيق و باز مصاحبه اعتقادي و ارزشي، آخرين مرحله قبولي‌ام منوط به این بود که حداقل توسط پنج نفر از مشتريان معتبر و اعتباري بانك ملي تأييد شوم. بايد فرم مربوطه را برمي‌داشتم و به سراغ پنج تا ده تن از مشتريان معتبر بانك مي‌رفتم تا مرا تأييد كنند. تا بر صلاحيتم براي استخدام در بانك ملي صحه بگذارند. آن جا به نكته کلیدي تری دست یافتم. به این که مشتري براي بانك چه اهميت والایی دارد. آن جا درک کردم مهم ترين سرمايه اصلي بانك، مشتري است. دریافتم سرمایه اصلی، مردم هستند. چیزی كه آن را از اوان استخدام آويزه گوشم کردم، آويزه دلم.
استخدام ما توام با ادامه تحصيل بود. زير نظر مركز آموزش بانكداري وابسته به بانك مركزي. يك ترم درس و يك ترم كار در شعبه و دوباره تكرار. روشي بسيار كارآمد و تاثیرگذار.  فروردين 1367 اولين روز استخدام در مركز آموزش بابلسر حضور يافتم، به خيل همكاران از نقاط مختلف كشور پيوستم. اولين چيزي كه نظرم را جلب كرد و به شدت تحت تأثيرم قرار داد، نظم و انضباط بود. نظم و انضباطي آمیخته به احترام. از جناب آقاي كاتوزيان (رئيس وقت اداره كل آموزش و مديريت) چيزها آموختيم. آموختيم و نکته های آموزنده‌اي را توشه راه کردیم.

 

تاريخ پربار


براي اولين بار بود كه مطلبي را در آنجا شنيدم. در حضور مقامات بانك مركزي و برخي مقامات ديگر. سخنرانان و از جمله جناب آقاي كاتوزيان مي‌گفتند «‌بانك مركزي اولاد خلف بانك ملي است». شنيدن آن جمله برايم پرسش آور بود. تعجبم را برمی انگيخت. كنجكاوم می کرد. سؤال كردم. تحقيق كردم. تاریخ را دوره کردم و دريافتم نه تنها بانك مركزي بلكه چندين بانك، مؤسسه مالي و بنگاه‌هاي تجاري از دل بانك ملي ايران پا به عرصه گذاشته‌‌اند. پا به عرصه گذاشته‌اند و با بهره‌گيري از تجارب بانك ملي در توسعه كشور نقش‌آفريني‌ها كرده‌اند.
هرچه به اين دست از مطالب پي مي‌بردم كنجكاويم بيشتر مي‌شد. بيشتر و بيشتر. و هم‌چنان تحقيق و مطالعه. به نكته‌هاي جديدي دست يافتم:
• اين كه تأسيس بانك ملي و استقلال اقتصادي و بانكي كشور  از دل مبارزات 25 ساله مردم ايران براي رهايي از استيلاي بانك‌هاي خارجي رقم خورد.
• اين كه بانک ملی ایران در تاريخ ايران یگانه بانکی بود که با مصوبه مجلس (مجلس شوراي ملي وقت) تأسيس شد( کنار برپایی بانك مركزي در 1339).
•  این که بانك ملي ايران به برپايي دانشكده نفت آبادان كمك كرد و اصول اقتصاد، دانش بانكي و علم حسابداري را در شركت نفت ايران‌، به عنوان نهاد ملي ديگري كه از دل مبارزات مردمي برآمد، نهادينه كرد و جايگاه ويژه‌اي را در علم حسابداري كشور قوام بخشيد.
• اين كه بانك ملي ايران طي ساليان متمادي برنامه‌هاي يكساله و چندساله توسعه كشور را تدوين ‌كرد و آن‌ها را به اجرا در‌آورد و این امر بعدها با برپايي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به اين نهاد منتقل شد.
• اين كه بانك ملي بيش از هفت دهه قبل، به راه‌اندازي بازار بورس كشور اقدام كرد و سازمان بورس با شكل گرفتن تركيب ساختاري از بدنه بانك ملي جدا شد.

 

در توصیف جهان بینی بانك


با عهده‌دار شدن مسئوليت‌هاي مختلف در بانك، دريافتم بانك ملي ايران از دوراني به دوران ديگر، جايگاه كليدي در توسعه زيرساخت‌ها،‌ عمران و آباداني، فعاليت‌هاي اقتصادي و توليدي كشور يافته و همه استان‌ها، مناطق، شهرها و روستاها را تحت پوشش حمايت‌هاي مالي خود قرار داده.
در ديدار با مردمان كشورهاي ديگر و به خصوص در ديدار و مذاكره با مقامات بانكي كشورهاي مختلف جهان، دريافتم كه بانك ملي ايران در نزد آنان و بانك‌هاي كشورهاي خارجي جايگاه، شأن و منزلت بسيار ويژه‌اي دارد و همواره مورد احترام است. جايگاه و مرتبتي كه هيچ يك از بانك‌هاي كشور بدان دست نيافته‌اند.


در حقیقت طی فعالیت حرفه ای و ارتباط عمیق تر با مردم و جامعه،‌ دريافتم بانك ملي جهان‌بيني خاصي دارد. جهان‌بيني مبتنی بر نشانه رفتن هدف‌هاي متعالي‌تري. مبتنی بر اصولي زیر پا نگذاشتنی. اصولی بر پایه با مردم بودن و کنار مردم بودن. سودآوري و كسب درآمد در کنار خدمت‌رساني ارزان و گاه رايگان به عنوان مسئولیت اجتماعی. ‌اكنون فعالیت بيش از هزار شعبه بانك، توجيه اقتصادي ندارد. شعبي که بر اساس اعداد و ارقام زيان‌ده بشمار می روند، ولي برپا هستند چرا که بانك ملي به جهان بینی اش اعتقاد دارد. چرا که ارائه خدمات به مردمان مناطق محروم با جهان‌بيني بانك و اصولش سازگار است.


اهداف بزرگ و بزرگ تر


نشانه رفتن اهداف بلندپروازانه يكي از شاخصه‌هاي سازمان‌هاي موفق بشمار می رود. اهداف جسورانه‌ هميشه يك سازمان را در مرتبت برتری قرار مي‌دهند. اين نقش جسورانه و بلندپروازانه در صنعت بانكداري كشورمان همواره بر دوش بانك ملي ايران بوده و بانك‌هاي ديگر،‌ با بهره‌گيري از تجربه و دانش بانك ملي توانسته‌اند تأثيرات بعدي را در صنعت بانكداري بر جاي بگذارند.
در سال 1340 بانك ملي براي نخستين بار در ايران با اجراي طرحي بلندپروازانه سفارش ساختن كامپيوتر را به شركت IBM داد و يك سال بعد يعني در سال 1341 كامپيوترها در اداره كل حسابگري بانك ملي (اداره كل انفورماتيك فعلي) نصب شدند.
در اوايل دهه 1370 طرح بلندپروازانه‌ اتوماسيون بانكي و همين طور سيستم آنلاين در شعب  كه به طرح «سيبا» - سيستم يكپارچه بانك ملي ايران- شهره يافت را به جريان انداخت. به جريان انداخت و تحول بزرگي در نظام بانكي كشور برپا ساخت.
از سال 1391 بانك ملي چندين طرح جسورانه را براي اولين بار در نظام بانكي به جريان انداخت. طرح‌هايي كه با گستردگي و نوآوري منحصربه فرد خود در سال جاري نيز تداوم يافته است. از جمله:
•  برپایی شعب تمام الكترونيك بدون كارمند «شهاب ملي»،  شبكه هوشمند الكترونيك بانك ملي.
•  حذف كارت و جايگزيني آن با گوشي‌هاي همراه، در قالب طرح‌هاي «رعد ملي» و «آذرخش ملي»
•  كانون جوانه‌ها و سامانه kids.bmi.ir براي نسل نوجوانان و جوانان.اين آينده سازان كشور.
•  راه اندازی سيستم جامع يكپارچه تسهيلات تا تقاضاي تسهيلات، بررسي،اعطاي آن و پرداخت اقساط تماماً توسط سيستم و بدون نیاز به حضور در شعب انجام گيرد.
•  بهره گیری از سیستم ليزر در خدمات بانكداري الكترونيكي به جاي سخت‌افزارها و دستگاه‌ها. تحت عنوان طرح >>تندر ملي<< كه بي گمان انقلابي در صنعت بانكداري بوجود خواهد آورد.

اما این میراث


حالا برگرديم به سؤال ابتدايي اين نوشتار: چرا بانك ملي ايران ميراث ملي است؟

پاسخ به این سؤال در آن چه برشمرده شد آمده ولی بیایید آنها را مرور کنیم. مرور کنیم تا اهمیت حفظ منزلت باری که بر دوش داریم را بیشتر درک کنیم:
• سابقه 85 ساله، پشت سرگذاشتن موفقيت‌آميز بحران‌هاي عظيم و توفان‌هاي سهمگين.
• بسترسازي براي تولد چندين بانك و مؤسسه مالي معتبر كشور از جمله بانك مركزي.
• اثرگذاري توصيف‌ناپذير در عمران و پيشرفت كشور، رفاه و ترقي شهروندان.
• تأثيرات شگرفت و ماندگار در صنعت بانكداري كشور.
• مسئولیت خدمت رسانی به عنوان بزرگ ترين بانك كشور و جهان اسلام.
• داشتن 60 ميليون حساب آحاد مردم. محبوبيت ويژه در بين مردمان و بانك‌هاي كشورهاي خارجي.

من و شما روزی آمده و روزی هم خواهیم رفت. اما بانك ملي برپا خواهد بود. بانکی برآمده از دل تاریخ کشورمان که در گذر ايام پایدار مانده، به شکوفایی رسیده و بر دنياي پيرامونش تأثيرات نماياني گذاشته. براي همين بانك ملي ايران تبديل شده به هويت مان، به تاريخ مان، به ميراث ماندگارمان.

 

*اين مقاله در ويژه نامه هشتاد و پنج سالگي بانك ملي ايران نيز چاپ شده است.

 
  ارسال نظر

ايميل :     
وب سايت :  
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 


 
نظرات ارسالی
جناب آقاى مهماندوست ، از حسن نظرتان سپاسگزارم . موفق باشيد .
حسين زاده     وب سایت:

از مقاله زیبا و وزین شما بسیار لذت بردم با آرزوی موفقیت برای شما و پیروزی روز افزون بانک ملی ایران.
حسن مهماندوست     وب سایت:

و باز هم افتخار ...
پوریا شاهوردی     وب سایت: www.taarlab.com

سلام . آقای حسین زاده با تشکر از شما که نگاهتان فقط به گذشته نیست به حال و آینده هم نگاه می کنید . خیلی ها که فقط به گذشته بانک افتخار میکنن و از آن صحبت می کنند.گذشته ای که آنها در ایجاد آن هیچ نقشی نداشته اند .البته همه می دانیم که این بانک چقدر گدشته غرور آفرینی دارد.ولی بهتر است کسانی مدام از گذشته حرف بزنند و به آن افتخار کنند که در آن نقشی داشته اند. کاش زمانی برسد که ما هم بتوانیم به گذشته مان با افتخار رجوع کنیم(گذشته ای که ما برای بانک ایجاد کردیم) .......
مجید     وب سایت:

ممنونم جناب آقاى عليپور ، متقابلاً تبريك مى گويم .
حسين زاده     وب سایت:

با عرض سلام و احترام سالروز تاسیس بانک ملی ایران را به شما و همه همکاران تبریک عرض می کنم. این با همكارانی همچون شما ثانیه به ثانیه بزرگ تر و با ارزش تر و.... می شود این بانک ملی است
لطف اله علی پور     وب سایت: ITMANAGER.BLOGFA.COM

جناب آقایان مسیحا و صفری ، ضمن تشکر از مراحم شما ، متقابلا این روز فرخنده را تبریک می گویم .
حسین زاده     وب سایت:

حس غرور کردم. همانند حسی که بهنگام خواندن سرود ملی به انسان دست میده. من نیز سالروز تاسیس این بانک بزرگ را به شما و همه همکاران ، قلبا"تبریک میگم.
صابر صفری     وب سایت:

درود بر کارکنان و بزرگ مردان بانک ملی ایران که منشا تحولات دلنشینی در بانک شده اند .درود بر اندیشه والای ایرانی و وارستگی مردان بزرگ.
علی محمد مسیحا     وب سایت: www.kashkarat.blogfa.com

جناب آقاى خدادادى ، ممنونم از ابراز لطف تان . برايتان آرزوى موفقيت دارم .
حسين زاده     وب سایت:

سالروز تاسیس بانک ملی را به همه زحمت کشان این بانک از جمله جنابعالی تبریک میگم و قطعاً با حضور مدیرانی انتقاد پذیر و با دارای سعه صدر مثل جنابعالی شاهد موفقیت روز افزون این بانک خواهیم بود
علیرضا خدادادی     وب سایت: http://khodadady.blogfa.com/

جناب آقاى رمضاني و همكار محترم 85906 ، از لطف تان متشكرم . متقابلاً عرض تبريك دارم .
حسين زاده     وب سایت:

85 سال عزت و افتخار مرهون زحمات همكاراني چون شماست... همه ما مي‌آييم و مي‌رويم اما نام بزرگمردان هميشه ماندگار است... اينكه استاد كاتوزيان را از ياد نبرده‌ايد تأييدي بر اين ادعاست.... بارها و بارها خاطرات همكاران از آن دوره بابلسر را شنيده‌ام و لذت برده‌ام.... همه آن همكاران همينك در پستهاي كليدي بانك مشغول به كارند و اتفاقا" جزء موفقيت‌ترين مديران نيز هستند. اميد دارم چنين سيستمي دوباره پياده‌سازي شود تا آموزش صحيح و اصولي در كنار تجربيات و كار روتين نهادينه گردد. به نوبه خود بيستم شهريور، نقطه عطف اقتصاد ايران زمين را محضر شما و همه همكارات شادباش عرض نموده و براي بانك ملي ايران آرزوي موفقيت بيش از پيش و مانايي ماندگار دارم...
85906     وب سایت:

با تشکر و عرض تبریک بخاطر برگزاری با شکوه سالگرد تاسیس بانک ملی ایران .از توصیف عاشقانه شما لذت بردم
محمود رمضانی     وب سایت:

با تشکر ، متقابلا عرض تبریک دارم .
حسین زاده     وب سایت:

با عرض سلام و تبریک سالروز تاسیس بانک ملی خدمت جنابعالی و همه همکاران گرامی و پدر عزیزم . به امید موفقیت و سربلندی روز افزون بانک ملی
ابراهیم پور     وب سایت: zendegi300.blogfa.com

© Copyright 2011. All right reserved. تمامی حقوق متعلق به این سایت برای محمد رضا حسین زاده محفوظ می باشد.